Main Menu

SPRAWD? JAK TWOJE IMI? WYGL?DA PO JAPO?SKU!

W alfabecie Katakana i Hiragana!
Natalia

{japname type=|K| album=|Natalia| }{/japname}

Pochodzenie: ?aci?skie
Znaczenie: dies natalis - dzie? narodzenia
Liczba: 7
Imieniny: 27 lipca, 1 grudnia

Charakterystyka imienia: Imi? Natalia zwykle nosz? kobiety o wnikliwym umy?le i g??bokich zainteresowaniach. S? one za m?odu powa?ne i nad wiek rozwini?te, tak jakby od najm?odszych lat mia?y ?wiadomo?? tego, dok?d id? i do czego s? przeznaczone. S? grzecznymi, dobrze u?o?onymi creczkami i szczerze staraj? si? i?? drog? wskazan? przez rodzicw, realizowa? ich ambicje. Ale szybko okazuje si?, ?e ich horyzonty s? szersze, a cele le?? dalej. Cz?sto si? zdarza, ?e Natalie interesuj? si? abstrakcyjnymi dziedzinami wiedzy, poci?ga je matematyka albo filozofia i trafiaj? do instytutw naukowych. Ale maj? rwnie? bogate ?ycie wewn?trzne, cz?sto ma?o zrozumia?e dla ich prostszych psychicznie rwie?nikw. Cz?ste w?rd Natalii s? g??bokie uczucia religijne. Jest wi?c wiele przyczyn, dla ktrych Natalie wybieraj? towarzystwo starszych przyjaci?, rwnie? w?rd starszych m??czyzn czuj? si? na swoim miejscu. Natalie nie pchaj? si? do pierwszych rz?dw. Raczej wol? by? odkrywane ni? dba? o w?asn? popularno??. Instynktownie licz? na szcz??liwy los, ktry rzeczywi?cie ich nie zawodzi. W rezultacie wiele w swoim ?yciu zawdzi?czaj? wyj?tkowym zbiegom okoliczno?ci.
Na tle ca?o?ci zodiaku imi? Natalia najbardziej wydaje si? odpowiednie dla dziewcz?t ze znaku Wodnika. Zas?uguj? na nie rwnie? subtelne Ryby, wnikliwy Skorpion i intelektualistka Panna. Jako kolejne znaki wymie?my: Raka, Kozioro?ca, Bli?ni?ta i Wag?. Dla pozosta?ych znakw imi? to b?dzie zbyt delikatne i nieuchwytne, a jego potencja? mo?e nie zosta? przez nie wystarczaj?co wykorzystany.